Katalog Co je Frigo? Jak Frigo funguje? Kde Frigo koupím? Napsali o Frigu  
Nákupní košík Nákupní košík
Váš nákupní košík je zatím prázdný
Zobrazit / zaplatit
Obchodní podmínky
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „Obchodní podmínky") platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.frigounderwear.cz.  Provozovatelem internetového obchodu http://www.frigounderwear.cz/ a dodavatelem nabízeného zboží je společnost CFH Group, a.s., IČ 28511999, sídlem Voděradská 1853, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedené MS v Praze, oddíl B, vložka 14960 (dále též jen „prodávající" a/nebo „CFH Group"). Následující Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

II. Vymezení pojmů

Prodávající - společnost CFH Group, a.s., IČ 28511999, sídlem Voděradská 1853, 251 01 Říčany 
Kupující - fyzická a/nebo právnická osoba, která je takto označena v řádně vyplněném objednávkovém formuláři systému http://www.frigounderwear.cz/ (jméno a příjmení/ obchodní firma resp. obchodní jméno, bydliště/sídlo resp. místo podnikání, telefonní číslo, e-mail, adresa místa doručení zboží). 
Zboží - předmět plnění tj. sortiment aktuálně nabízený společností CFH Group v internetovém obchodě http://www.frigounderwear.cz/ a konkretizovaný objednávkou resp. smlouvou (čl. III. Podmínek). Rozhodné právo, právní režim - veškeré smluvní vztahy uzavřené na základě těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím fyzická osoba - spotřebitel řídí se práva a povinnosti stran zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů pozdějších a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších. Je-li kupujícím jiná osoba, řídí se práva a povinnosti stran zákonem č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění předpisů pozdějších.

Řešení sporů, soudní místo - spory případně vyplývající ze smluvního vztahu budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedojde-li ke smírné dohodě, budou všechny spory řešeny podle českého hmotného a procesního práva s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

III. Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

 • 1. Veškeré objednávky učiněné kupujícím podané prostřednictvím internetového obchodu http://www.frigounderwear.cz/jsou závazné. Odesláním objednávkového formuláře kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • 2. Odeslaní řádně vyplněného objednávkového formuláře (objednávka) představuje návrh kupujícího, adresovaný prodávajícímu, na uzavření kupní smlouvy na zboží specifikované v objednávce. Po přijetí elektronické objednávky prodávajícím bude kupujícímu neprodleně zaslána automatická odpověď s potvrzením o obdržení objednávky a číslem této objednávky.
 • 3. Po registraci objednávky kupujícího dle čl. III. odst. 2 Obchodních podmínek bude kupujícímu odesláno e-mailem potvrzení přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Bez vyplněné e-mailové adresy není možné objednávku učinit.
 • 4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím dle čl. III. odst. 3 Obchodních podmínek.
 • 5. Nebude-li objednávka prodávajícím potvrzena dle čl. III. odst. 3 Obchodních podmínek do dvou pracovních dní od její registrace prodávajícím (čl. III. odst. 2 Obchodních podmínek), je tato bez dalšího považována za odmítnutou (neakceptovanou ze strany prodávajícího) a nedošlo tedy k uzavření kupní smlouvy.
 • 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, za předpokladu uhrazení kupní ceny, jeho převzetím.
 • 8. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu stornovat objednávku (odvolat návrhu na uzavření kupní smlouvy) za předpokladu, že tak učiní do 1 hodiny po odeslání objednávky, nejpozději však do uzavření kupní smlouvy, tj. do potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dle čl. III. odst. 4 Obchodních podmínek, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu prodávajícího, s uvedením čísla objednávky a kontaktních údajů kupujícího. Práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy tímto nejsou dotčena.

IV. Cena zboží, poštovné a balné

 • 1. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu http://www.frigounderwear.cz, jsou uvedeny včetně DPH v zákonem stanovené výši. Součástí zásilky je řádný daňový doklad s cenou za zboží + vyúčtování poštovného a balného. Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Dojde-li ke změně cen zboží či služeb, pro konkrétní zakázku jsou rozhodující ceny platné v době odeslání objednávky kupujícím.
 • 2. K ceně objednaného zboží budou připočteny expediční poplatky (poštovné, balné, případně doběrečné) dle čl. VI. Obchodních podmínek
 • 3. Prodávající zasílá zboží pouze na území České a Slovenské republiky.

V. Způsoby platby

 • 1. Platba dobírkou
  1.1 je nejpoužívanější způsob platby.
  1.2 částku za zboží a expediční poplatky kupující zaplatí až při převzetí zboží (při dodání zboží prostřednictvím přepravní služby Geis).
 • 2. Platební kartou
  v případě úhrady ceny zboží platební kartou je kupující po vyplnění objednávkového formuláře přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde bude vyzván k zadání potřebných údajů. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě.
 • 3. Převodem na účet
  kupující může uhradit cenu zboží bankovním převodem, a to na účet prodávajícího vedený u banky Česká spořitelna, a.s., pod číslem 438622349/0800, IBAN pro platby ze zahraničí je CZ67 0800 0000 0004 3862 2349, BIC GIBACZPX. Jako variabilní symbol kupující uvede číslo objednávky.
 • 4. Hotovostní úhrada
  kupující může uhradit cenu zboží v hotovosti při osobním vyzvednutí zboží na provozovně prodávajícího na adrese SHOWROOM Magniflex, Šaldova 219/1, Praha 8 - Karlín.

VI. Dodání zboží

 • 1. Dle výběru kupujícího prodávající zboží zasílá prostřednictvím přepravní služby Geis. Kupující si může zboží vyzvednout též osobně na provozovně prodávajícího.
 • 2. V případě úhrady ceny zboží dobírkou je zboží označené jako zboží na skladě expedováno (předáno k přepravě) nejpozději druhý pracovní den po akceptaci objednávky zboží prodávajícím.
 • 3. V případě hotovostní úhrady ceny zboží je zboží označené jako zboží na skladě připraveno k osobnímu vyzvednutí kupujícím po dobu následujících 14 dnů na provozovně prodávajícího SHOWROOM Magniflex, Šaldova 219/1, Praha 8 - Karlín; nejpozději druhý pracovní den po akceptaci objednávky zboží prodávajícím. Kupující je o této skutečnosti obeznámen informačním e-mailem.
 • 4. V případě bezhotovostní úhrady ceny zboží platební kartou a/nebo převodem na účet prodávajícího je zboží označené jako zboží na skladě expedováno (předáno k přepravě) nejpozději druhý pracovní den po přijetí platby prodávajícím.
 • 5. V případě zboží, které není označeno jako zboží na skladě, bude lhůta dodání zboží stanovena individuálně a kupující bude o této skutečnosti prodávajícím informován.
 • 6. Za dodání zboží prodávající účtuje expediční poplatky, a to:
  6.1 při doručení zboží přepravní službou Geis na dobírku expediční poplatek 115,- Kč (přepravné, balné a doběrečné)
  6.2 při doručení zboží přepravní službou Geis expediční poplatek 90,- Kč (přepravné a balné).
  6.3 při doručení zboží přepravní službou Geis na území Slovenské republiky a platbě na dobírku expediční poplatek 280 Kč (přepravné, balné a doběrečné).
 • 7. Při osobním vyzvednutí zboží na provozovně prodávajícího na adrese SHOWROOM Magniflex, Šaldova 219/1, Praha 8 - Karlín; není účtován expediční poplatek.
 • 8. Pokud se prodávajícímu zásilka zboží vrátí jako nedoručená resp. nedoručitelná bez jeho zavinění (např. nevyzvednutí zásilky kupujícím), prodávající odešle kupujícímu zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.
 • 9. Požádá-li kupující o opětovné odeslání zásilky, prodávající doúčtuje k celkové ceně zásilky poštovné za opětovné odeslání. Nebude-li kupující na výzvu prodávajícího ve třídenní lhůtě reagovat, prodávající bez dalšího odstupuje od kupní smlouvy. Kupujícímu bude tato skutečnost oznámena e-mailem. V tomto případě bude další nákup kupujícího v internetovém obchodě http://www.frigounderwear.cz/možný pouze při platbě ceny zboží předem. Jestliže platba a následné převzetí zboží kupujícím proběhne v pořádku, toto platební omezení bude kupujícímu pro další objednávky zrušeno.


VII. Odpovědnost za vady a záruka

 • 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, které má v době prodeje a za vady, které se na zboží objeví v záruční době.
 • 2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v zákonné délce 24 měsíců ode dne jeho dodání. V případě, kdy v dokumentaci týkající se zboží je uvedena delší záruční doba, platí tato delší záruční doba. Pro zboží s delší záruční dobou poskytuje prodávající prodlouženou záruku v délce uvedené v uživatelské příručce, která je přiložena ke zboží, a to za podmínek uvedených v záručním listu a reklamačním řádu.
 • 3. Kupující je povinen nejpozději při převzetí zboží provést kontrolu zboží. Vady zboží spočívající v rozdílu množství nebo druhu oproti množství nebo druhu uvedenému v objednávce stejně jako vady zjevné musí kupující uplatnit okamžitě při převzetí zboží, jinak jeho práva z těchto vad zanikají a platí, že zboží bylo dodáno bez vad.
 • 4. Nároky z vad zboží, které nebyly při vynaložení odborné péče zjistitelné při prohlídce zboží, kterou je Kupující povinen uskutečnit dle předchozího odstavce, musí být uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3dnů poté, kdy Kupující vady zjistil nebo vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, podle toho co nastane dříve. Nároky z vad zboží mohou být v každém případě uplatněny nejpozději v poslední den záruční lhůty.
 • 5. Oznámení vady (reklamace) zboží nebo jeho části kupující uplatní u prodávajícího písemnou formou na adresu prodávajícího. Oznámení vady musí obsahovat tyto základní identifikační údaje: specifikaci druhu a množství vadného zboží, popis reklamované vady zboží, číslo faktury a dodacího listu a musí být opatřeno podpisem kupujícího. Práva a povinnosti kupujícího při uplatnění reklamace upravuje reklamační řád prodávajícího. O průběhu reklamace vyhotoví společnost CFH Group reklamační protokol, který obsahuje výsledek a řešení reklamace.
 • 6. Záruka za jakost se nevztahuje
  6.1 na vady:
  • způsobené nesprávným použitím, např. použitím v rozporu s návodem k užívání nebo předpisy pro údržbu anebo v rozporu s technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
  • způsobené neodbornou instalaci či úpravou nebo provedení jakýchkoliv jiných neautorizovaných zásahů do zboží nebo jeho jednotlivých částí bez předchozího písemného souhlasu společnosti CFH Group,
  • v případě skladování nebo užívání zboží v nevhodných podmínkách, zejména v podmínkách, které neodpovídají teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými, mechanickými anebo jinými vlivy předepsanému prostředí,
  • způsobené mechanickým poškozením, opotřebením, živelnou pohromou, ohněm nebo vodou,

6.2 na zboží, u kterého byly porušeny či jinak poškozeny prvky sloužící k identifikaci nebo u kterého byly poškozeny či pozměněny údaje uvedené na záručním listu; 
6.3 na rychle opotřebitelné (spotřební) zboží, které se poškozuje běžným opotřebením při provozu, a spotřební materiál (např. čistící prostředky);
6.4 na vady vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

VIII.     Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

 • 1. Kupující (spotřebitel) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží a to tak, že tuto skutečnost oznámí v uvedené lhůtě písemně prodávajícímu (elektronicky, doporučeným psaním, apod.) a současně, pokud zboží již převzal, na vlastní náklady odešle ve stejné lhůtě zakoupené zboží, spolu s dokladem o koupi, zpět prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít vrácené zboží od kupujícího odeslané na dobírku. V předmětném oznámení je třeba vždy uvést číslo a datum objednávky.
 • 2. Zboží musí být vráceno v originálním neporušeném obalu, kompletní, včetně příslušenství, manuálů a v původním stavu, tj. zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny, zboží nesmí jevit známky použití, opotřebení a/nebo poškození. V případě, že bude zboží vráceno prodávajícímu nekompletní nebo jiné než v původním stavu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady potřebné k uvedení zboží do původního stavu, bude-li toto možné. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.
 • 3. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část, avšak bez nákladů na dopravu a balného dle čl. VI. Obchodních podmínek. Kupní cena bude kupujícímu vrácena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30-ti dnů od oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, případně od vrácení zboží prodávajícímu, nastane-li tento okamžik později. Částka bude kupujícímu vrácena poštovní poukázkou nebo převodem na účet kupujícího.
 • 4. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce má pouze kupující (spotřebitel), který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tj. kupující je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Právo ostatních kupujících na odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tímto není dotčeno.
 • 5. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu, nejpozději však do převzetí zásilky kupujícím a to tak, že tuto skutečnost oznámí písemně kupujícímu (elektronicky, doporučeným psaním, apod.). V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu vrátit kupní cenu, byla-li již kupujícím uhrazena, a to včetně kupujícím uhrazených nákladů na dopravu a balného dle čl. VI. Obchodních podmínek. Částka bude kupujícímu vrácena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30-ti dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícímu. Částka bude kupujícímu vrácena poštovní poukázkou nebo převodem na účet kupujícího.

IX. Ochrana osobních údajů

 • 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při nákupu v internetovém obchodě http://www.frigounderwear.cz jsou důvěrné a podléhají režimu zákonné ochrany.
 • 2. Kupující odesláním objednávkového formuláře souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých svých osobních údajů, které tímto poskytuje prodávajícímu.
 • 3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a budou použity výhradně pro účely prodejního systému prodávajícího a pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení prodejního systému.
 • 4. Kupující je oprávněn svůj souhlas udělený dle odstavce 2 tohoto článku Obchodních podmínek kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu kupující učiní u prodávajícího písemně s tím, že v takovém případě má kupující právo na vymazání veškerých svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Prodávající je povinen výmaz veškerých osobních údajů kupujícího ze své databáze provést nejpozději do 3 dnů.
Akce Kontakty Frigo ve světě Obchodní podmínky Fotogalerie KontaktyEnglish version   facebook