Přihlásit se

PŘIHLÁŠENÍ

Zapomenuté heslo? Registrace nového účtu
Úvodní stránka Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, doručovací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující má možnost udělit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu a to na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

Kupující bere na vědomí, že je zpracování osobních údajů prováděno Správcem, ale zároveň je mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Přepravce; Poskytovatel softwaru pro správu webu, společnost NET Servis, s.r.o.; Poskytovatel e-mailového hostingu Office365/Onedrive, společnost MICROSOFT Ireland; Provozovatel softwaru Pohoda, společnost Cloud4com a.s.; Poskytovatel služby ecomail.cz pro rozesílání marketingových sdělení, společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o.;
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Kupující bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má vůči Správci právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět;
  • požadovat po něm informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává;
  • požadovat po něm vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů;
  • vyžádat si u něj přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po něm výmaz těchto osobních údajů;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.